x
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
IFS Pathway Publisher

Sistem Geçerli Kılma ve Doğrulama- Ambalaj Sektörü

Summary
Ürün güvenliği standartları gereği gerekli "ürün güvenliği sisteminin geçerli kılınması" yönetimini anlatan aşağıdaki dokümanları içeren bir pakettir: 1."Ürün Güvenliği Sisteminin Geçerli Kılınması Prosedürü" 2."Sistem Doğrulama Planı" 3."Sistem Doğrulama Soru Listesi"dolu hali 4."Değişiklik İstek Formu" 5."Yeni Ekipman Kontrol Listesi Formu"
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS, IFS, BRC, BRCGS Packaging V6, BRC Packaging, BRCGS Packaging, IFS PACsecure, IFS Global Markets PACsecure, IFS PACsecure V2, FSSC 22000 Food Packaging Manufacturing
Types
Prosedür, Form, Liste
Tags
ambalaj geçerli kılma, ambalaj sistem doğrulama, ambalaj yeni ekipman kontrol, ambalaj sistem doğrulama planı
Attached Files
1 P04 ÜRÜN GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI PROSEDÜRÜ.docx
2 P04 F01 Sistem Dogrulama Planı.xlsx
3 P04 F02 ÜG Sistem Doğrulama Soru Listesi.xlsx
4 P04 F03 Değisiklik Istek Formu.docx
5 P04 F04 Yeni Ekipman Kontrol Listesi Formu.xlsx