x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Personel Hijyeni ve Tesisleri

Summary
1.1.''El Yıkama Talimatı'' El yıkama şartlarının anlatıldığı talimattır. 1.2.''El Yıkama Yetersizliği Kaynaklı Bulaşma Risk Analizi'' El yıkama sorunlarında oluşabilecek tehlikelerin değerlendirildiği risk analizidir. 2.1.''Personel Hijyeni Talimatı'' Personel Hijyen gerekliliklerinin anlatıldığı talimattır. 2.2.''Personel Hijyeni Kaynaklı Bulaşma Risk Analizi'' personel hijyen eksiklerine bağlı fiziksel ,kimyasal ,allerjen ve biyolojik risklerin değerlendirildiği risk analizidir. 2.3.''Personel Hijyen Sözleşmesi'' Personel Hijyeni şartlarının çalışanlara onaylatıldığı ve taahhüt alındığı,yasal olarak da kanıt olarak kullanılacak bir kayıttır. 2.4.''Personel Hijyen Kontrol Formu'' Personel hijyen gerekliliklerinin takip ve kontrol edildiği formdur. 3.1.''Koruyucu Kıyafet Gereklilikleri Talimatı'' çalışanların iş kıyafetlerinin taşıması gereken şartların açıklandığı bir talimattır. 3.2.''İş Kıayefeti Hijyeni Risk Analizi'' İş kıyafetlerinden kaynaklanabilecek hijyen tehlikelerinin değerlendirildiği risk analizidir. 4.1.''Ziyaretçi Hijyen Talimatı''işletmeye gelen ziyaretçiler için tasarlanan hijyen şartlarının tanımlandığı talimattır. 4.2.''Ziyaretçi Kontrol Formu'' İşletmeye gelen ziyaretçilerin kayıt altına alındığı ve işletme şartlarının bildirildiğinin ve ziyaretçinin beyanlarının bulunduğu bir formdur. 5.1.''Medikal İzleme Talimatı'' Çalışanların sağlık durumlarının nasıl yönetileceğinin açıklandığı bir talimattır. 5.2.''Tedavi sonrası işe dönüş anketi'' hasta çalışanların tekrar işe dönüşlerinin takibi ve kontrolü için oluşturulan bir formdur. 5.3.''Kanla Kirlenmiş Ürün Politikası'' Ürüne kan bulaşması durumunda alınacak aksiyonlar konusunda çalışanları bilgilendirmeye yönelik oluşturulan bir dökümandır. 6.''Personel Tesisleri Gereklilikleri Talimatı'' çalışanların kullandığı alanlar için şartların tanımlandığı bir talimattır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Talimat, Form, Risk Analizi, Politika
Tags
hijyen, personel, el yıkama, iş kıyafeti, sosyal tesis, yemekhane, soyunma odası, tuvalet
Attached Files
1.1EL YIKAMA TALİMATI.docx
1.2EL YIKAMA YETERSİZLİĞİ KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ.xlsx
2.1PERSONEL HİJYENİ TALİMATI.docx
2.2PERSONEL HİJYENİ KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ.xlsx
2.3PERSONEL HİJYEN SÖZLEŞMESİ.docx
2.4PERSONEL HİJYEN KONTROL FORMU.docx
3.1KORUYUCU KIYAFET GEREKLİLİKLERİ TALİMATI.docx
3.2İŞ KIYAFETİ HİJYENİ RİSK ANALİZİ.xlsx
4.1ZİYARETÇİ HİJYEN TALİMATI.docx
4.2ZİYARETÇİ KONTROL FORMU.docx
5.1MEDİKAL İZLEME TALİMATI.docx
5.2TEDAVİ SONRASI İŞE DÖNÜŞ ANKETİ.docx
6.PERSONEL TESİSLERİ GEREKLİLİKLERİ TALİMATI.docx