x
Gizem Kor
Food Engineer

Riskler ve Fırsatlar, Değişim Yönetimi, Hedefler

Summary
ISO 22000 standardı kapsamında otellerde planlama ile ilgili gerekli dokümanları içeren settir.Set içindeki dokümanlar: '1.''Risk Belirleme ve Fırsat Tanımlama Prosedürü'':İşletmenizde gıda güvenliği yönetim sistemi sınırları içerisinde risk ve fırsatların nasıl belirlendiğini ve risk değer hesaplama yönteminin nasıl tanımlandığını belirten prosedürdür 2.''Hedef İzlem Formu':gıda güvenliği doğrultusunda işletmenin gelişimi için hedef belirlemek ve hedeflerin takibi için ihtiyacınız olan form formatıdır. 4.''Değişim Yönetimi Prosedürü': Gıda güvenliği yönetim sistemindeki değişikliklerin nasıl planlandığı ve uygulandığını açıklayan prosedürdür 5.''Değişiklik Planlama Formu'':Değişiklikleri planlamak için ihtiyacınız olan form formatıdır.
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Form
Tags
hedef, mutfak, otel, risk belirleme ve fırsat tanımlama, risk planlama, hedef izlem, değişim yönetimi
Attached Files
DEĞİŞİKLİK PLANLAMA FORMU.docx
DEĞİŞİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.docx
HEDEF İZLEM FORMU.docx
RİSK BELİRLEME VE FIRSAT TANIMLAMA PROSEDÜRÜ.docx