x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Proses Kontrol-Donuk Unlu Mamül

Summary
1.''Dondurulmuş kol böreği üretim talimatı'' kol böreğinin üretimi için detay bilgi içeren dökümandır. 2.''Dondurulmuş poğaça ,açma üretim talimatı'' mayalı ürünlerin işleme prosesinin detaylarının açıklandığı dökümandır. 3.Dondurulmuş simit üretim talimatı'' simit ürününün işleme aşamalarının anlatıldığı dökümandır. 4.''Dondurulmuş su böreği üretim talimatı'' su böreği üretim aşamalarının açıklandığı dökümandır. 5.''Ağırlık kontrol talimatı'' ürünlerin ağırlıklarının kontrol detayları, yasal limitler ve toleranslar ile ilgili bilgilerin tanımlandığı dökümandır. 6.''Ekipman ve spekt sapması döf planı'' ekipmanlarda yada iş akışında oluşan uygunsuzluklar durumunda alınması gereken düzeltici faaliyetlerin detaylarını içeren dökümandır. 7.''Unlu mamül ısıl işlem süre sıcaklık listesi'' su böreği ve mayalı ürünler için tanımlanmış pişirme süre ve sıcaklıklarına dair hazırlanan dökümandır. 8.''iş başlangıç kontrol formu'' üretim hatlarında iş başlamadan önce ürün güvenliği açısından kontrol edilmesi gerekene parametreleri puanlama yöntemiyle tanımlayan formdur. 9.''Ürün ağırlık kontrol formu'' üretimden çıkan ürünlerin ağırlıklarının yasal ve müşteri şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edip kayıt altına almak üzere hazırlanan formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Talimat, Form, Plan
Tags
üretim
Attached Files
1.DONDURULMUŞ KOL BÖREĞİ ÜRETİM TALİMATI.docx
2.DONDURULMUŞ POĞAÇA ,AÇMA ÜRETİM TALİMATI.docx
3.DONDURULMUŞ SİMİT ÜRETİM TALİMATI.docx
4.DONDURULMUŞ SU BÖREĞİ ÜRETİM TALİMATI.docx
5.AĞIRLIK KONTROL TALİMATI.docx
6.EKİPMAN VE SPEKT SAPMASI DÖF PLANI.docx
7.UNLU MAMÜL ISIL İŞLEM SÜRE VE SICAKLIK LİSTESİ.docx
8.İŞ BAŞLANGIÇ KONTROL FORMU.docx
9.ÜRÜN AĞIRLIK KONTROL FORMU.docx