x
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer

Sera Gazı Salımlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde İzlenmesi ve Raporlanması

Summary
İklim krizinin giderek daha şiddetli ve acil hale geldiği, müşterilerin ve yatırımcıların çevre sorunlarına giderek daha fazla önem verdiği günümüz koşullarında ayakta kalmak isteyen şirketler sağlam bir çevre stratejisi geliştirmek zorundadırlar. Bu bağlamda şirketler açısından kurumsal sera gazı emisyonlarını takip etmek, mevcut düzenlemelerle uyumlu hale gelmeleri, müşterilerinin ve yatırımcılarının artan beklentilerini karşılamaları, maliyetlerini ve faaliyetlerinin etkilerini azaltmaları ve böylece kurumsal kültürlerini geliştirip, itibarlarını güçlendirip, iklim krizine karşı etkin mücadele edebilmeleri açısından önemlidir. Bu prosedür, kuruluşlara sera gazı salımlarını nasıl sınıflandıracakları, izleyecekleri, ölçümleyecekleri ve raporlayacakları hakkında bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur. Prosedür içeriğinde sera gazı hesaplamalarında kullanılan ulusal ve uluslararası kaynakların detaylarına ulaşılabilir. Doküman içeriği: 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. İlgili Standartlar 5. Sorumlular 6. Uygulama 7. Doküman ve Kayıtların Yönetimi Ve ana dokümana bağlı iki adet Form Sera Gazı Envanter İzleme Formu Sera Gazı Emisyon Kaynakları Tablosu
Existing Standards
ISO 14001-2015, ISO 14064
Types
Prosedür, Form
Tags
sera gazı, sera gazı emisyonu, sera gazı salım, sera gazı hesaplama, SG, SGE, karbon ayakizi, karbon ayak izi
Attached Files
Sera Gazı Emisyon Kaynakları Tablosu_3.0.0.xlsx
Sera Gazı Envanter İzleme Formu_3.0.0.xlsx
Sera Gazı Salımlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde İzlenmesi ve Raporlanması _3.0.0.docx