x
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi

Sosyal Uygunluk Politikaları

Summary
SEDEX/SMETA ve BSCI gibi uluslararası Sosyal Uygunluk Sistemlerine uygun işyeri politikalarını içeren bir pakettir. 1. "Adil Çalışma Ortamı ve Ayrımcılığa Karşı Durma Politikası" 2. "Arazi Kullanımı ve Ormansızlaştırma Haklarına İlişkin Politika" 3. "Çocuk İşçiliği Engelleme ve Çocukların İstismardan Korunmasına Yönelik Politika" 4. "Çocuk İşçiliği İyileştirmeye Yönelik Politika" 5. "Genç İşçi Politikası" 6. "Hamile Çalışan Politikası" 7. "İş Etiği Kuralları" 8. "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" 9. "Sosyal Uygunluk Politikası" 10. "Yabancı Uyruklu Kişilerin Çalıştırılmasına İlişkin Politika"
Existing Standards
SEDEX 6.1, BSCI, SMETA 2 PILLAR, SMETA 4 PILLAR
Types
Politika
Tags
Sosyal uygunluk, İşyeri Etiği, Rüşvetle Mücadele, Çocuk İşçi, Genç İşçi, Hamile Çalışan
Attached Files
Adil Çalışma Ortamı ve Ayrımcılığa Karşı Durma Politikası.docx
Arazi Kullanımı ve Ormansızlaştırma Haklarına İlişkin Politika.docx
Çocuk İşçiliği Engelleme ve Çocukların İstismardan Korunmasına Yönelik Politika.docx
Çocuk İşçiliği İyileştirmeye Yönelik Politika.docx
Genç İşçi Politikası.docx
Hamile Çalışan Politikası.docx
İş Etiği Kuralları.docx
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası.docx
Sosyal Uygunluk Politikası.docx
Yabancı Uyruklu Kişilerin Çalıştırılmasına İlişkin Politika.docx