x
Gizem Kor
Food Engineer

Otellerdeki Süreçler

Summary
ISO 22000 standardı kapsamında otellerde yürütülen her bir sürecin tanımlandığı ve aşağıdaki süreçlerin hazır halini içeren doküman setidir. Set içindeki dokümanlar: 1.''Eğitim Süreci'', 2.Insan Kaynakları Süreci'', 3.Üst Yönetim Süreci'', ' 4.'Kalite Süreci'', 5.''Bakım Onarım Süreci'', 6.Kalibrasyon Süreci'', 7.Üretim Süreci'', 8.''Satınalma Süreci'' 9. ''Satış Süreci'' 10.''misafir İlişkileri Süreci''nden 11.'Proses Etkileşim Şeması: Süreçlerin etkileşimini gösteren şemadır
Existing Standards
ISO 22000
Types
Süreç ve Şema
Tags
mutfak, otel, eğitim süreci, insan kaynakları süreci, üst yönetim süreci, kalite süreci, bakım onarım süreci, satın alma süreci, kalibrasyon süreci, üretim süreci, misafir ilişkileri süreci, proses etkileşim şeması
Attached Files
BAKIM ONARIM SÜRECİ.xls
INSAN KAYNAKLARI SÜRECİ.xls
KALİBRASYON SÜRECİ.xls
MİSAFİR İLİŞKİLERİ SÜRECİ.xls
SATINALMA SÜRECİ.xls
SATIŞ SÜRECİ.xls
EĞİTİM SÜRECİ.xls
ÜST YÖNETİM SÜRECİ.xls
KALİTE SÜRECİ.xls
ÜRETİM SÜRECİ.xls
PROSES ETKİLEŞİM ŞEMASI.docx