x
Gizem Kor
Food Engineer

Sürekli İyileştirme-Otel Mutfakları ve Hazır Yemek

Summary
1.Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin tanımlandığı ''Ölçme Analiz ve Sürekli İyileştirme Prosedürü'' 2.iyileştirme amacı ile yapılması gereken ve yatırım gerektiren konuların üst yönetime sunulması ve takibi için ''Yatırım Talep Formu'' ve 3. ''Yatırım İzleme Formu'', 4.Personelden iyileştirme amacıyla önerilerin değerlendirilmesi için ''Öneri Formu'' 5. Personelin işletme uygulamaları ile ilgili geri bildirim sürecinin tanımlandığı ''Personel Memnuniyet Anketi Talimatı'' ve 6.''Personel Memnuniyet Anketi'' 7.Sürekli iyileştirme kapsamında misafirlerden gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan ''Misafir Anket Formu''ndan oluşan bir dokümantasyon setidir
Existing Standards
ISO 22000
Types
Prosedür, Form
Tags
mutfak, otel, sürekli iyileştirme prosedürü, ölçme analiz, yatırım talep
Attached Files
MİSAFİR MEMNUNİYET ANKET FORMU.docx
ÖLÇME, ANALİZ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ.docx
ÖNERİ FORMU.docx
PERSONEL MEMNUNİYET ANKET TALİMATI.docx
PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ.docx
YATIRIM İZLEME FORMU.docx
YATIRIM TALEP FORMU.docx