x
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı

Süt İşleme Tesisleri Resmi Denetim Soru ve Kontrol Listesi

Summary
Süt İşleme Tesisleri için ürün Onay Belgesi başvurusu sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerine getirilen Onay Denetimi için gereklilikleri ifade eden kontrol listesidir.
Existing Standards
5996 Sayılı Veteriner İşleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yatay ve Dikey Mevzuatı
Types
Soru Listesi
Tags
Süt Ürünleri Onay Belgesi Başvurusu, Onay Denetimi
Attached Files
SUSWİSESÜTONAYDENETİMSORULİSTESİ.docx