Taklit Tağşiş Değerlendirmesi

Nalan Acar
Lead Auditor
Summary
Gıda sektöründe taklit&tağşişi değerlendirmesini tarifleyen doküman setidir.Özellikle tedarikçi tarafından tamin edilen ürünlerde karşılaşılabilecek tağşişlerin nasıl değerlendirildiğinin anlatıldığı "Taklit-Tağşiş Talimatı" ve kontrol yöntemlerin belirlendiği "Tağşiş Risk Analiz Planı ve Değerlendirmesi"nin bulunduğu dökümandır.
Language
Türkçe
Existing Standards
BRCGS, IFS, FSSC, BRC
Types
Prosedür, Form
Tags
risk değerlendirme, taklit tağşiş
Attached Files
Taklit Tağşişi Rİsk analizi & değerlendirmesi.xlsx
TAKLİT-TAĞŞİŞ PROSEDÜRÜ.docx