x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Taklit ve Tağşiş Risk Analizi- Donuk Unlu Mamül

Summary
1.''Girdi zaafiyeti değerlendirme prosedürü'' hammaddeler ve yardımcı malzemeler için taklit tağşiş değerlendirmesinin nasıl yapılacağının açıklandığı prosedürdür. 2.''Gıda sahtekarlığı risk değerlendirme ve azaltma planı'' unlu mamül sektörü için girdi ve yardımcı malzemeler için tehlikelerin değerlendirildiği ve riski azaltmaya yönelik uygulanacak işlemlerin tanımlandığı dökümandır. 3.''Gıda zaafiyeti kontrol önlemleri gözden geçirme formu'' Gıda zaafiyeti ile ilgili oluşabilecek durumların değerlendirildiği formdur. 4.''Tedarikçi taklit tağşiş kontrol takip planı'' Tedarik edilen hammadde bazında tedarikçilerin tağşiş durumuna karşın olarak sağladığı kontrol ve taahhütlerin takip edildiği plandır. 5.''Taklit tağşiş verileri gözden geçirme formu'' aylık olarak tanımlanmış portallarda yayınlanan tağşiş gündemlerinin takip ediliği bir kayıttır. 6.''Tedarikçi taklit tağşiş onay formu'' Tedarik edilen girdilerde tedarikçi tarafından tağşiş olmadığına dair analizlerin olmadığı durumlarda tedarikçinin sorumluluğunu belirtmek ve taahhüt alabilmek için hazırlanan kayıttır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Plan
Tags
tedarikçi, risk, tağşiş, gıda sahtekarlığı
Attached Files
1.GİRDİ ZAAFİYETİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.docx
2.GIDA SAHTEKARLIĞI RISK DEĞERLENDİRME VE RİSK AZALTMA PLANI.xlsx
3.GIDA ZAAFİYETİ KONTROL ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRME FORMU.docx
4.TEDARİKÇİ TAKLİT TAĞŞİŞ KONTROL TAKİP PLANI.docx
5.TAKLİT TAĞŞİŞ VERİLERİ GÖZDEN GEÇİRME FORMU.xlsx
6.TEDARİKÇİ TAKLİT TAĞŞİŞ ONAY FORMU.docx