x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Tedarikçi Risk Analizi ve Yönetim-Dondurulmuş Su Ürünleri

Summary
1.''Satınalma, Girdi Kontrol ,Tedarikçi Onaylama ve Değerlendirme Prosedürü'' satınalma sürecinin anlatıldığı ,tedarikçilerin onaylanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin nasıl yapıldığı,girdi kontrollerin uygulama esaslarının açıklandığı prosedürdür. 2.''Girdi ve Tedarikçi Onayı Risk Analizi'',hammadde ,girdi ,ambalaj malzemesi ve hizmetlerin allerjen,yabancı madde , mikrobiyolojik,kimyasal, varyete ve cins karışıklığı ve ikame yada hile konularında risklerinin değerlendirildiği ve hesaplanan risk puanına göre tedarikçi onayının tanımlandığı bir dökümandır. 3.''Tedarikçi Performans Değerlendirme Risk Analizi''Tedarikçilerin tedarik ettiği madde,malzeme ve hizmetin ürün üzerindeki etkisine bağlı olarak , şikayet veya iç uygunsuzluk tespiti veya genel destek ve hizmet sorunları bakımından değerlendirmesine dair risklerin hesaplandığı ve durum izlemelerinin kaydedilebileceği bir dökümandır. 4.''Tedarikçi Denetim Sıklığı Risk Analizi''Tedarikçilerden kaynaklanan sorunlar ve bunların gıda güvenliği etkisi değerlendirilerek yapılacak yerinde tedarikçi denetimlerinin sıklığını belirlemeye dair bir dökümandır. 5.''Tedarikçi Yerinde Denetim Planı''Tedarikçilerin denetim zamanlamalarının takip edilebileceği ve denetim puanlarının işlenebileceği bir dökümandır. 6. ''Onaylı Tedarikçi Takip Listesi'' Onaylanan tedarikçilerin bilgi ve teknik belgelerinin takip edildiği bir dökümandır. 7. ''Tedarikçi Değerlendirme Formu''Tedarikçilerin performanslarının değerlendirilip puanlandığı formdur. 8. ''Tedarikçi Hata Bildirim Formu''Hammadde, yardımcı malzeme ve hizmetlerde tedarikçilerden kaynaklı sorun olması durumunda tedarikçiden bilgi ve düzletme istenmesi için hazırlanmış bir formdur. 9.''Tedarikçi Soru Listesi-Düşük Risk''Tedarikçi Risk değerlendirmesine bağlı olarak düşük riskli hesaplanan tedarikçilerin kontrolüne dair hazırlanmış bir dökümandır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Risk Analizi, Plan
Tags
yerinde denetim, satınalma, tedarikçi, onay, değerlendirme
Attached Files
1.SATINALMA,GİRDİ KONTROL TEDARİKÇİ ONAYLAMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.docx
3.TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞ.RİSK ANALİZİ.xlsx
4.TEDARİKÇİ YERİNDE DENETİM SIKLIĞI RİSK ANALİZİ.xlsx
5.TEDARİKÇİ YERİNDE DENETİM PLANI.docx
6.ONAYLI TEDARİKÇİ TAKİP LİSTESİ.docx
7.TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU.xlsx
8.TEDARİKÇİ HATA BİLDİRİM FORMU.docx
9.TEDARİKÇİ SORU LİSTESİ-DÜŞÜK RİSK.docx