x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Temizlik ve Dezenfeksiyon-Donuk Unlu mamüller

Summary
1.''Temizliğin sıklığı risk analizi'' temizliğin ekipman ve yapılma gerekliliği bakımından tehlikelerinin değerlendirildiği dökümandır. 2.''Temizliğin etkinliğinin kontrolü risk analizi'' yapılan temizliğin etkinliğinin nasıl kontrol edileceğinin belirlenmesini sağlayacak parametrelerin değerlendirildiği tehlike analizidir. 3.''Temizlik ekipmanları kullanım talimatı'' temizlik için kullanılan ekipmanların alan bazında renklerine göre tanımlandığı talimattır. 4.''Temizlik ve dezenfeksiyon planı'' uygulanacak temizlik programının alan, kullanılacak kimyasal, sorumlu, metod ve kayıt detaylarının tanımlandığı dökümandır. 5.''Onaylı Kimyasal Listesi'' temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan gıda üretim tesislerinde kullanıma uygun msds dökümanları tanımlı olan ürünlerin listelendiği dökümandı. 6.''Temizlik Kontrol Formu-üretim hatları'' üretim hatlarında yapılan temizliğin alan bazında görsel, durulama suyunda kimyasal kalıntısının kontrol edildiği, allerjen kontrolünün yapılıp kayıt altına alındığı dökümandır. 7.''Temizlik faaliyetleri etkinlik doğrulama formu'' yapılan temizlik uygulamalarının etkinliğinin ilk sistem kurulumu sonrasında doğrulandığı bilimsel dayanakları da içeren rapordur. 8.''Uzun süreli planlı yada plansız duruş sonrası iş başlatma onay formu'' çalışma alanında uzun süreli duruşlardan sonra gıda güvenliği merkezli kontrol onay yapılması için hazırlanmış bir formdur. 9.''Temizlik performans trend izleme formu'' yapılan temizlik faaliyetlerinin yeterliliği ve gıda güvenliği ile ilgili uygunsuzluklara sebep olma durumunun sorgulandığı formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Form, Risk Analizi, Plan
Tags
temizlik, risk
Attached Files
1.TEMİZLİĞİN SIKLIĞI RİSK ANALİZİ.xlsx
2.TEMİZLİK ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ RİSK ANALİZİ.xlsx
3.TEMİZLİK EKİPMANLARI KULLANIM TALİMATI.docx
4.TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI..docx
5.ONAYLI KİMYASAL LİSTESİ.docx
6.TEMİZLİK KONTROL FORMU-ÜRETİM HATLARI.docx
7.TEMİZLİK FAALİYETLERİ ETKİNLİK DOĞRULAMA FORMU.docx
8.UZUN SÜRELİ PLANLI PLANSIZ DURUŞ SONRASI İŞ BAŞLATMA ONAY FORMU.docx
9.TEMİZLİK PERFORMANS TREND İZLEME FORMU.docx