x
Alper Sarı
Biyolog

Temizoda Performans Yeterliliği Test Talimatı ve Ekleri

Summary
ISO 14644 standardı temelinde gerçekleştirilen temizodaların Performans Yeterliliği testleri bu talimatta görülebilir. Talimat sadece ISO 14644 standardı ile sınırlı kalmaz, testlerin gerçekleştirilme şekli ve kabul kriterleri açısından diğer standartlardan da yararlanır. Talimat içerisinde; - Hava Debisi, Hava Akış Hızı, Hava Değişim Sayısı ve Hava Aynılığının Ölçülmesi - Basınç Farklarının Ölçülmesi, - HEPA ve ULPA Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi, - Partikül Sayımı ve Temizodanın Hava Temizliğinin Partikül Konsantrasyonu ile Sınıflandırılması, - Geri Kazanım Zamanının Tespiti, - Sıcaklık ve Nem Ölçümü, - Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi Testine ait açıklamalar yer almaktadır. Yukardaki testlere ait Veri Kayıt Formlarının yanı sıra Performans Yeterliliği Protokolü ve Raporuda yer almaktadır.
Existing Standards
ISO 14644-1, ISO 14644-2, ISO 14644-3, IEST-RP-CC034.4, Eudralex Volume 4, FDA cGMP
Types
Talimat, Form, Protokol, Rapor
Tags
temizoda, validasyon, kalifikasyon, PQ, partikül sayımı, hijyenik alan, kontaminasyon
Attached Files
Ek-1 Temizoda Performans Yeterliliği Protokolü.docx
Ek-2 Temizoda Performans Yeterliliği Ön İnceleme Veri Kayıt Formu.docx
Ek-3 Temizoda LAF Hızı ve Aynılığının Ölçülmesi Veri Kayıt Formu .docx
Ek-4 Temizoda Türbülanslı Hava Hızı ve Debi Veri Kayıt Formu.docx
Ek-5 Temizoda Mahaller Arası Basınç Farkları Veri Kayıt Formu.docx
Ek-6 Temizoda HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi DPC Veri Kayıt Formu.docx
Ek-7 Temizoda HEPA Filtre Sızdırmazlık Cihaz Çıktıları Veri Kayıt Formu.docx
Ek-8 Temizoda HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi Fotometre Veri Kayıt Formu.docx
Ek-9 Temizoda Partikül Sayımı ve Sınıflandırma Veri Kayıt Formu.docx
Ek-10 Temizoda Partikül Sayımı Cihaz Çıktıları Veri Kayıt Formu.docx
Ek-11 Temizoda Geri Kazanım Veri Kayıt Formu.docx
Ek-12 Temizoda Geri Kazanım Cihaz Çıktıları Veri Kayıt Formu.docx
Ek-13 Temizoda Sıcaklık ve Nem Ölçümü Veri Kayıt Formu.docx
Ek-14 Temizoda Akış Görselleştirme Veri Kayıt Formu.docx
Ek-15 Temizoda Performans Yeterliliği Raporu.docx
Temizoda Performans Yeterliliği Test Talimatı.docx