x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Ürün Geliştirme

Summary
1.''Ürün Tasarım Geliştirme ve Üretim Süreçlerinin Modifikasyonu Prosedürü'' yeni ürün veya işlemlerinin tasarımı ,ürünlerin geliştirilmesi ve iş akışı içindeki süreçlerin nasıl takip ve kontrol edileceğinin açıklandığı prosedürdür. 2.''Modifikasyon Takip Formu'' İşletme içinde oluşan her türlü modifikasyonun gıda güvenliği kapsamında izlenmesi için oluşturulan formdur. 3.''Ürün Geliştirme Girdileri Takip Formu'' ürün geliştirme sürecinde takip edilen konuların kayıt altına alınıp izleneceği formdur. 4.''Yeni Ambalaj Malzemesi Kontrol ve Onay Formu'' yeni ambalaj malzemelerinin uygunluğunu kontrol ve takip edildiği formdur. 5.''Yeni Hammadde Kontrol ve Onay Formu'' yeni hammaddelerin uygunluğunun kontrol ve takip edildiği formdur. 6.''Yeni Temizlik Kimyasalı Kontrol ve Onay Formu'' yeni temizlik kimyasallarının uygunluğunun kontrol ve takip edildiği formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form
Tags
ürün, tasarım, geliştirme, süreç
Attached Files
1.ÜRÜN TASARIM GELİŞTİRME VE ÜRETİM SÜREÇLERİNİN MODİFİKASYONU PROSEDÜRÜ.docx
2.MODİFİKASYON TAKİP FORMU.docx
3.ÜRÜN GELİŞTİRME GİRDİLERİ FORMU.docx
YENİ AMBALAJ MALZEMESİ KONTROL VE ONAY FORMU.docx
YENİ HAMMADDE KONTROL VE ONAY FORMU.docx
YENİ TEMİZLİK KİMYASALI KONTROL VE ONAY FORMU.docx