x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Ürün Paketleme ve Etiketleme- Gıda Sektörü

Summary
1.''Ürün paketleme ve Etiketleme Prosedürü''Ürünlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi işlemlerinin işletme içinde nasıl yönetildiğini anlatan prosedürdür, İçerik dondurulmuş unlu mamüllere göre hazırlanmış olup, işletmenizdeki şartlara göre güncelleyiniz. 2.''Ürün ambalaj uygunluğu risk analizi'' ürünün kullanılan ambalaja uygunluğunu malzeme yapısı, ürünün depolama ve dağıtım şekli, müşteri tarafından kullanım şekli dikkate alınarak değerlendirildiği dökümandır. 3.''Ürün ambalaj listesi'' üretilen ürünler için kullanılan iç ve dış ambalajların listelendiği dökümandır. 4.''Etiket bilgisi gözden geçirme formu'' kullanılan etiketlerin müşteri ve yasal şartlara bağlı olarak değişimlerinin izlendiği formdur. 5.''Etiket doğrulama formu'' paketleme süreci içinde gerek firma içinde basılan gerekse dışarıdan tedarik edilen etiketlerin müşteri ve yasal şartları karşıladığının kontrol edildiği formdur. 6.''Etiketleme kontrol formu'' Etiketleme işlemi boyunca doğru ürüne doğru etiketin yapıştırıldığının ,iş başlangıç ve bitişlerinin kaydedildiği formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Risk Analizi, Plan
Tags
etiket, paketleme
Attached Files
1.ÜRÜN PAKETLEME VE ETİKETLEME PROSEDÜRÜ.docx
2.ÜRÜN , AMBALAJ UYGUNLUĞU RİSK ANALİZİ.xlsx
3.ÜRÜN AMBALAJ LİSTESİ.docx
4.ETİKET BİLGİSİ GÖZDEN GEÇİRME FORMU.docx
5.ETİKET DOĞRULAMA FORMU.docx
6.ETİKETLEME KONTROL FORMU.docx