x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Uygun Olmayan Ürün ve Düzeltici Faaliyet

Summary
1.1.''Uygun olmayan ürün ve malzeme kontrolü prosedürü'' uygun olmayan ürünlere ve malzemelere uygulanacak işlemlerin ve uygun olmayan tanımının açıklandığı prosedürdür. 1.2.''İade kabulu ve kontrolü talimatı'' iadelerin nasıl kabul edileceği ve ürünlere yapılacak kontroller ve uygulanacak işlemlere ait detayların açıklandığı dökümandır. 1.3.''Uygun olmayan ürün kontrolü risk analizi'' Uygun olmayan ürünlerin gıda güvenliği tabanında risklerinin değerlendirildiği dökümandır. 1.4.''Potansiyel uygun olmayan ürün malzeme kontrol formu'' uygun olmayan ürün veya malzemelerin uygunsuzluk detayları, yapılan işlemler ve sorumluların kayıt altına alındığı formdur. 1.5.''Ürün iade formu'' İade edilen ürünlerin ürün ,miktar , müşteri, iade nedeni ve uygulana işlemlere ait detayların kaydedildiği formdur. 2.1.''Düzeltici önleyici faaliyet prosedürü'' Tüm oluşan uygunsuzluklar sonrasında uygulanacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulama işlemlerini anlatan prosedürdür. 2.2.''DÖF talep formu'' düzeltici önleyici faaliyetler için uygunsuzluk, kök neden incelemesi, uygulanacak faaliyetleri, sorumlular, termin gibi bilgilerin kaydedildiği formdur. 2.3.''DÖF takip formu'' düzletici önleyici faaliyetlerin kategorize edildiği açık kapalı olma durumlarının takip edildiği formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Talimat, Form, Risk Analizi
Tags
ürün, uygunsuzluk, döf, kök neden, iade
Attached Files
1.1UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE MALZEME KONTROLÜ PROSEDÜRÜ.docx
1.2İADE KABULU VE KONTROL TALİMATI.docx
1.3UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ RİSK ANALİZİ.xlsx
1.4POTANSİYEL UYGUN OLMAYAN ÜRÜN-MALZEME KONTROL FORMU.docx
1.5ÜRÜN İADE FORMU.docx
1.6UYGUN OLMAYAN ÜRÜN TAKİP FORMU.docx
2.1DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ.docx
2.2DÖF TALEP FORMU.docx
2.3DÖF TAKİP FORMU.xlsx