x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Yabancı Madde Yönetimi-Donuk Unlu Mamül

Summary
1.1.''Tahta politikası'' işletmede kullanılan tahta malzemelerin şartları ve kullanılabileceği alanları tanımlayan dökümandır. 1.2.''Tahta kaynaklı bulaşma risk analizi ve kontrol planı'' tahta malzemelerden kaynaklanabilecek gıda güvenliği tehlikelerinin değerlendirildiği dökümandır. 2.1.''Cam ve sert plastik politikası'' işletmede kullanılan cam ve sert plastik malzemelerin şartları ve bulunabileceği alanları tanımlayan dökümandır. 2.2.''Cam ve sert plastik kaynaklı bulaşma risk analizi ve kontrol planı'' cam ve sert plastik malzemelerden kaynaklanabilecek gıda güvenliği tehlikelerinin değerlendirildiği, bunlara bağlı olarak kontrol sıklığının tanımlandığı dökümandır. 2.3.''Cam ve kırılgan malzeme kontrol listesi'' cam ve sert plastik malzemelerin tesisteki sayısı ,yeri ve durumları ile ilgili listedir. 2.4.''Kırık cam ve kırılgan malzeme tespit formu'' cam veya sert plastik kırılması durumunda yapılan işlemlerin detaylarının kaydedildiği formdur. 2.5.''Cam ve kırılgan malzeme kontrol formu'' cam ve sert plastik malzemelerin risk değerlendirmesine uygun sıklıkta sağlamlık kontrollerinin kaydedildiği formdur. 3.1.''Kesici ve sivri uçlu nesne politikası'' kesici aletler ve sivri uçlu materyaller için kullanım durumları ve yerlerini tanımlayan dökümandır. 3.2.''Kesici alet kaynaklı bulaşma risk analizi ve kontrol planı'' kesici aletlerden kaynaklanabilecek gıda güvenliği tehlikelerinin değerlendirildiği ve kontrol sıklığının belirlendiği dökümandır. 3.3.''Bıçak ve kesici alet listesi'' tesiste bulunan tüm kesici aletlerin sayı renk ve alanlarının tanımlandığı listedir. 3.4.''Kesici alet kontrol formu'' kesici aletlerin sağlamlık ve sayı kontrollerinin kaydedildiği formdur. 4.''Ekipman kaynaklı bulaşma risk analizi ve kontrol planı'' ekipmanlardan kaynaklanabilecek gıda güvenliği tehlikelerinin değerlendirildiği dökümandır. 5.1.''Mıknatıs kullanım talimatı'' mıknatısların kullanım şartlarının tanımlandığı dökümandır.Kullanım yerine ,mıknatısın çeşidine göre revize edilmelidir. 5.2.''Mıknatıs çekme testi kayıt formu'' mıknatısın etkinliğinin kontrolü için oluşturulan test kitleri ile çekme testinin yapılması ve kayıt edilmesi için oluşturulmuş formdur. 5.3.''Mıknatıs metal bulgu kayıt formu'' mıknatısta tespit edilen metal parçalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için oluşturulmuş formdur. 6.1.''Yabancı madde önleme prosedürü'' tesiste bulunan yabancı maddelerin ürün bulaşmalarının engellenmesi adına yapılan uygulamaların açıklandığı dökümandır. 6.2.''Yabancı madde algılama ve kaldırma ekipmanları kontrol planı'' yabancı maddeler için kullanılan ekipmanların yerleri, çalışma mantıkları ve limit değerlerinin tanımlandığı plandır. 6.3.''Metal dedektörden ürün geçirme talimatı'' ürünlerin metal dedektörden geçirilmesi sürecinin detaylarının açıklandığı dökümandır. 6.4.''Metal dedektör kontrol formu'' metal dedektörün kendisi ve geçen ürünlerin kontrol sonuçlarının kaydedildiği formdur. 6.5.''Elek kontrol formu'' ürün yada girdilerin elenmesi amacıyla kullanılan eleklerin kontrol kaydı için oluşturulmuş formdur. 6.6.''Yabancı madde kayıt formu'' tespit edilen yabancı maddelerin ne olduğu ,bulaşma kaynakları ve sonrasında yapılan uygulamaların kaydedildiği formdur. 6.7.''Yabancı madde önleme kontrol formu'' tesisin genelinde yapılan bulaşmaları engellemeye yönelik kontrol kaydıdır.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Form, Liste, Politika, Plan
Tags
yabancı madde, cam, tahta, kesici alet, sert plastik, sivri uçlu nesne, mıknatıs, elek
Attached Files
1.1TAHTA POLİTİKASI.docx
1.2TAHTA KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ VE KONTROL PLANI.xlsx
2.1CAM VE SERT PLASTİK POLİTİKASI.docx
2.2CAM VE SERT PLASTİK KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ VE KONTROL PLANI.xlsx
2.3CAM VE KIRILGAN MALZEME KONTROL LİSTESİ.docx
2.4KIRIK CAM VE KIRILGAN MALZEME TESPİT FORMU.docx
2.5CAM VE KIRILGAN MALZEME KONTROL FORMU.docx
3.1KESİCİ VE SİVRİ UÇLU NESNE POLİTİKASI.docx
3.2KESİCİ ALET KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ VE KONTROL PLANI.xlsx
3.3BIÇAK VE KESİCİ ALET LİSTESİ.docx
3.4KESİCİ ALET KONTROL FORMU.docx
4.EKİPMAN KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ VE KONTROL PLANI.xlsx
5.1MIKNATIS KULLANIM TALİMATI.docx
5.2MIKNATIS ÇEKME TESTİ KAYIT FORMU.docx
5.3MIKNATIS METAL BULGU KAYIT FORMU.docx
6.1YABANCI MADDE ÖNLEME PROSEDÜRÜ.docx
6.2YABANCI MADDE ALGILAMA VE KALDIRMA EKİPMANLARI KONTROL PLANI.docx
6.3METAL DEDEKTÖRDEN ÜRÜN GEÇİRME TALİMATI.docx
6.4METAL DEDEKTÖR KONTROL FORMU.docx
6.5ELEK KONTROL FORMU.docx
6.6YABANCI MADDE KAYIT FORMU.docx
6.7YABANCI MADDE ÖNLEME KONTROL FORMU.docx