x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Yardımcı Tesisler Su, Buz, Buhar

Summary
1.''Su, buz, buhar ve gaz standartları talimatı''işletmede kullanılan su, buz, buhar ve gaz için gerekliliklerin açıklandığı talimattır. 1.1.''Buhar kaynaklı bulaşma risk analizi ve kontrol planı'' buhardan kaynaklanabilecek tehlikelerin değerlendirildiği ve yapılması gereken kontroller ve sıklıklarının tanımlandığı dökümandır. 1.2.''Buz kaynaklı bulaşma risk analizi'' buzdan kaynaklanabilecek tehlikeleri ve kontrolleri tanımlayan dökümandır. 1.3.''Hava, basınçlı hava ve gaz kaynaklı bulaşma risk analizi ve kontrol planı'' hava, basınçlı hava ve gazlardan kaynaklanabilecek tehlikelerin tanımlandığı ve yapılması gereken kontrollerin belirlendiği dökümandır. 1.4.''Su kaynaklı bulaşma risk analizi'' sudan kaynaklanabilecek tehlikelerin tanımlandığı ,yapılması gereken kontroller ve sıklıkların tanımlandığı dökümandır. 2.''Su ve buz kullanım talimatı'' işletme içinde su ve buzun kullanım şartlarının tanımlandığı dökümandır, işletmenizdeki şartlara göre güncellemeyi unutmayınız. 2.1.''Su sistemi kontrol ve kayıt formu'' işletmede suyun ıslahı için uygulanan bir sistem bulunması durumunda ürün ve temizlik için kullanılan suyun istenen şartlara uygunluğunun kontrol edildiği formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Talimat, Form, Risk Analizi, Plan
Tags
su, risk, buz, gaz, buhar
Attached Files
BUHAR KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ VE KONTROL PLANI.xlsx
BUZ KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ.xlsx
HAVA,BASINÇLI HAVA VE GAZ KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ VE PLANI.xlsx
HAVA,SU ,BUZ,BUHAR VE GAZ STANDARTLARI TALİMATI.docx
SU KAYNAKLI BULAŞMA RİSK ANALİZİ.xlsx
SU SİSTEMİ KONTROL VE KAYIT FORMU.docx
SU VE BUZ KULLANIM TALİMATI.docx