x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Yönetim Taahhüdü

Summary
Gıda Güvenliği Standartları gereği üst yönetim taahhüdü içinde yer alan aşağıdaki dokümanları içeren bir pakettir: 1."Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi Politika" örneği 2."Kalite ve Gıda Güvenliği Hedefleri Tablosu" ve örnek hedefler 3.Küçük ve orta ölçekli bir organizasyon için "Organizasyon Şeması" örneği 4.Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı ve gıda güvenliği ekip toplantılarının nasıl yapılması gerektiği,hangi başlıkları içermesi gerektiğini anlatan "Yönetim Sorumluluğu Prosedürü" 5.GFSI onaylı standartlara göre yönetimin gözden geçirme toplantısında görüşlemesi gerekli madde detaylarını da içeren "Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Formu" 6.GFSI onaylı standartlara göre aylık gıda güvenliği ekibi toplantılarında görüşlemesi gerekli madde detaylarını da içeren "Kalite ve Gıda Güvenliği Toplantı Formu"
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, FSSC, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Politika, Tablo
Tags
politika, hedef, organizasyon, organizasyon şeması, ygg, toplantı, tutanak
Attached Files
1.GIDA GÜVENLİĞİ VE KYS POLİTİKASI.docx
2.KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ HEDEF TABLOSU.docx
3.ORGANİZASYON ŞEMASI.docx
4.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ.docx
5.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI FORMU.docx
6.KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ TOPLANTI FORMU.docx