x
Suswise Eğitim Merkezi
Trainer

ISO 19011 İç Denetçi Eğitimi

discover.details.date
2/16/2024
09:00
Trainer
Sibel Taşhan Yurtseven
discover.details.trainings.sessions
1. discover.details.trainings.session
2/16/2024
09:00 - 17:30
2. discover.details.trainings.session
2/17/2024
09:00 - 17:30
discover.details.goal
Bu eğitimin amacı, iç denetim süreçlerini yönlendirmek ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak için rehberlik sağlamaktır. ISO 19011, çeşitli yönetim sistemleri standartlarını (örneğin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) uygulayan organizasyonlar için geçerlidir.
discover.details.topics
İç Denetim Temelleri: İç denetimin tanımı, amacı, prensipleri ve faydaları. ISO 19011 Standartı: Bu standardın temel prensipleri ve gereksinimleri. İç Denetim Süreci: İç denetim sürecinin adımları, planlama, yürütme, raporlama ve takip etme. İç Denetçi Yetkinlikleri: İç denetçilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve nitelikler. Uygulama ve Simülasyon: Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi için örnek iç denetim senaryoları ve uygulamalar.
discover.details.forWhom
İç Denetçi Eğitimi, organizasyonlarda iç denetim süreçlerini etkili bir şekilde yönetmek isteyen profesyoneller için önemli bir kaynaktır.
discover.details.certificate
• Eğitim sonunda sınav yapılacaktır. Eğitime tam olarak katılanlara, eğitimden sonra Suswise tarafından “Katılım Sertifikası, sınavda %65 ve üzeri alıp başarılı olanlara da “Başarı Sertifikası” verilecektir. Sertifikalardan ek bir ücret talep edilmeyecektir.
Existing Standards
ISO 19011
Tags
ISO 19011, iç denetçi