x

Fatih Gedik, Quality and Management Consultant

Fatih Gedik
Quality and Management Consultant, Occupatıonal Safety Specıalıst, Quality Manager, Quality Assurance Manager, Kalite Güvence Müdürü, Teknik Öğretmen, Yönetim Sistemleri Uzmanı
10-15 years experience.
Resume
1990 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldim. Evliyim ve 2 çocuk sahibiyim. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği bölümünden Teknik Öğretmen ünvanı ile mezun oldum. B2 – Orta Üstü (Upper-Intermediate) yabancı dil bilgisine sahibim. Üniversite mezuniyetim sonrasında çalışma hayatıma İl-Mak Hidrolik firması bünyesinde proje biriminde başladım. Kısa zamanda C sınıfı İş güvenliği uzmanlığı belgesi edindim ve kalite yönetimi sistemleri konusunda eğitimler alarak Kalite Yöneticisi ve İSG Şirket Temsilcisi görevlerinde bulundum. 6 yıla yakın sürede, çeşitli görevler yürüttüğüm firmadan 2017 yılı Aralık ayında kariyer hedeflerime ulaşmak adına kendi isteğimle ayrıldım. 2017 Aralık ayından itibaren Reel Makina firmasında Kalite Müdürü pozisyonunda göreve başladım. Firmanın re-organizasyon ve süreç oluşum aşamalarında aktif rol alarak kurumsal kimliğe geçişini sağladım. Kısa süre içerisinde, oluşturulan yeni yapı ile, dökümantasyon altyapısının kurulması, izlenebilirlik çalışmaları, süreç verimliliğinin arttırılması ve müşteri isteklerinin karşılanması adına iç görevlendirme ile oluşturduğum ekip ile önemli çalışmalar yürüttük. İşletme iç eğitimleri ve iç denetimleri gerçekleştirildi. Kalite-Çevre-İSG faaliyetlerinin verimlilik içerisinde yürütülmesi sağlandı. Satış ekibinin çabası ve işletmede gösterilen olumlu ivme ile müşteri portföyü değiştirildi ve bilindik marka, kurum ve kuruluşlar ile ticari ilişkiler oluşturuldu. Gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ardından misyonumu tamamladığımı düşünerek yeni kariyer hedeflerim doğrultusunda firmayla karşılıklı anlayış çerçevesinde Temmuz 2021 döneminde yollarımızı ayırdık. 2021 Ağustos ayı itibariyle serbest statüte yönetim danışmanlığı ve kalite sistem kurulumu hizmeti vermekte olup aynı süreçte mesleki ve kişisel gelişim imkanlarına odaklandım. 11 yılı bulan tecrübem, bir makine-imalat sanayi kuruluşunda yer alabilecek bütün prosesler ( proje, satış, satın alma, depo-stok yönetimi, kalite kontrol- kalite güvence vb. iç süreçler ) konusunda edindiğim bilgi ve deneyimler ile kalite yönetim süreçlerinde hizmet vermekteyim. I was born in 1990 in Zonguldak. I am married and have 2 children. In 2012, I graduated from Marmara University Technical Education Faculty Automotive Teaching Department with the title of Technical Teacher. B2 – I have Upper-Intermediate foreign language knowledge. After my university graduation, I started my working life in the project unit of İl-Mak Hydraulic company. In a short time, I obtained the C class Occupational safety expertise certificate and received training on quality management systems and served as Quality Manager and OHS Company Representative. In December 2017, I left the company where I held various duties for nearly 6 years, voluntarily, in order to achieve my career goals. As of December 2017, I started to work as Quality Manager at Reel Makina. I took an active role in the company's re-organization and process formation stages and ensured its transition to corporate identity. In a short time, with the new structure created, we carried out important works with the team I formed with internal assignment in order to establish the documentation infrastructure, traceability studies, increase process efficiency and meet customer requests. Business internal training and internal audits were carried out. Quality-Environment-OHS activities were carried out efficiently. With the efforts of the sales team and the positive momentum in the business, the customer portfolio was changed and commercial relations were created with well-known brands, institutions and organizations. Thinking that I have completed my mission after the successful work carried out, we parted ways with the company in the period of July 2021, in line with my new career goals, within the framework of mutual understanding. As of August 2021, I have been providing freelance management consultancy and quality system installation services and focused on professional and personal development opportunities in the same process. I have been serving in quality management processes with my experience of 11 years, knowledge and experience I have gained in all processes (project, sales, purchasing, warehouse-stock management, quality control-quality assurance, etc.) that can take place in a machinery-manufacturing industry organization.
Country
TR
References
Reel Makina
12/2017
-
07/2021
İl-Mak Hidrolik
09/2012
-
12/2017
Projects
Iso 9001:2015 Sistem Kurulum ve Belge Alınması
1/1/2018
-
6/6/2020
Depo Kurulum ve Stok Sistem Entegrasyonu
4/5/2020
-
12/31/2020
Trainings
Uzman Kalite Yöneticiliği Sistemleri Eğitimi
MCW Eğitim Danışmanlık - Yeditepe Üniversitesi
07/2021
Kalite Mühendisliği Eğitimi
MCW Eğitim Danışmanlık - Yeditepe Üniversitesi
07/2021
ISO 9001:2015 Temel Dökümantasyon + İç Denetçi Eğitimi
Buraeu Veritas
01/2017
ISO 14001:2015 Temel Dökümantasyon + İç Denetçi Eğitimi
Buraeu Veritas
09/2017
İlk Yardım Eğitimi
Sarızeybek İlkyardım Eğitim Merkezi
09/2017
C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
01/2014
Boyut Kalibrasyonu Eğitimi
İzmir Makina Müh. Odası
01/2013
Teknik Eğitim Fakültesi - Otomotiv Öğretmenliği
Marmara Üniversitesi
07/2012
Açıköğretim Fakültesi - İşletme Yönetimi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
09/2021
Apps
QDMS
MS Office
Solidworks
Catia V5R20