Ümit Hız,Trainer

Ümit Hız
Trainer, TPS Consultant
15-20 years experience.
Resume
Ümit Hız started his professional career in 2004 at Toyota Turkey Production Facilities. For 9 years, he undertook many duties and responsibilities, especially the budget cost responsibility of the department. After his Toyota career, he worked at Farplas Automotive, a part of Fark Holding, for 2 years as process development and then paint shop manager. After working as a business development specialist in the Garipoglu group of companies for less than a year, he started his activities in the education and consultancy sector. After working as a trainer and consultant in different companies for 4 years, he established Derin Transformation Consulting firm in 2020 and continues his activities in his own firm. It provides consultancy support in activities aimed at increasing the efficiency and sustainability of enterprises, especially the Toyota Production System mentality and methods. As a result of these studies, companies continue to work to create results such as establishing corporate transformation processes, increasing their efficiency and reducing their costs. While performing these studies, Kaizen, 5S, SMED, OEE, Standard work etc. tools are used. Ümit Hız profesyonel kariyerine 2004 yılında Toyota Türkiye Üretim Tesislerinde başlamıştır. Başta bölüm bütçe maliyet sorumluluğu olmak üzere 9 yıl boyunca birçok görev ve sorumluluk almıştır. Toyota kariyerinin ardından Fark holding bünyesindeki Farplas otomotiv şirketinde proses geliştirme ve ardından boyahane sorumlusu pozisyonlarında 2 yıl görev almıştır. Garipoğlu şirketler grubunda iş geliştirme uzmanı olarak 1 yıldan az çalıştıktan sonra, eğitim ve danışmanlık sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır. Farklı firmalarda eğitmen ve danışman olarak 4 yıl çalıştıktan sonra, 2020 yılında Derin Dönüşüm Danışmanlık şirketini kurarak faaliyetlerine kendi şirketinde devam etmektedir. Başta Toyota Üretim Sistemi düşünce yapısı ve metotlarını kullanarak, işletmelerin verimliliklerini ve sürdürülebilirliklerini arttırmaya yönelik faaliyetlerinde danışmanlık desteği vermektedir. Bu çalışmalar neticesinde şirketlerin, kurumsal dönüşüm süreçlerinin oluşturulması, verimliliklerinin arttırılması, maliyetlerinin azaltılması gibi sonuçların üretilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmaları gerçekleştirirken Kaizen, 5S, SMED, OEE, Standart iş vb. araçları kullanmaktadır.
Country
TR
References
Toyota Turkey
01/2004
-
01/2013
Farplas Automotive
01/2013
-
01/2015
Garipoğlu Group of Companies
01/2015
-
01/2016
Freelance Consultant and Trainer
01/2016
-
01/2020
Derin Dönüşüm Consulting
01/2020
-
Currently
Trainings
Kaizen
Toyota Turkey
01/2006
TPS
Toyota Turkey
01/2006
5S
Toyota Turkey
01/2006