Alper Sarı,TURKAK ISO 17021 Teknik Uzmanı

Alper Sarı
TURKAK ISO 17021 Teknik Uzmanı, ISO 13485 Baş Denetçisi, Biyolog, Turkish Accreditation Agency ISO 17020 Technical Expert and ISO 13485 Lead Auditor, Biologist
15-20 years experience.
Resume
Alper SARI was born in Ankara in 1983, his education and entire career took place in Ankara. After his Biochemistry and Microbiology experiences in Clinical Laboratory, which he gained after graduation, he worked on Enteral Nutrition for 1 year. Validation studies, which started in 2009, have continued until today. He gained his training and competence in cleanroom at Belgium origined CMI company. He gained experience in the Validation of Cleanroom and Hospital Hygienic Areas with the trainings that lasted for 3 months in the Turkey office accompanied by foreign trainers. With this knowledge, he worked as Technical Manager and Quality Manager at AVS Validation company for 4 years. He ensured that the company successfully passed the audits for 3 years, including the first accreditation audit. AVS Validation broke new ground as a one-man Inspection Institution in Turkey. Later, he started to work at Oasis Medikal and gained production experience in the company that produces Hydrophilic Urinary Catheters. He was responsible for laboratory tests, sterilization processes and all validation studies. He was one of the founding partners of AYA Validasyon, which was established in 2014 to serve Medical Device Manufacturers and continued his career here as the General Manager. In his last year at AYA, he also held the position of Technical Manager. He left AYA by establishing his own company in 2021 and still continues his consultancy and trainer services as the founder of Conswell®. Sterilization Validation, Packaging & Stability Validation, Equipment Validation, Cleanroom Validation, Laboratory Analysis are some of his areas of expertise. Alper SARI is married and has 2 children. 1983 yılında Ankara’da doğan Alper SARI’nın eğitimi ve tüm kariyeri de Ankara’da geçmiştir. Mezuniyet sonrası edindiği Klinik Laboratuvar alanındaki Biyokimya ve Mikrobiyoloji deneyimlerinin ardından Enteral Beslenme üzerine 1 yıl çalıştı. 2009 yılında başladığı Validasyon çalışmaları günümüze kadar devam etmiştir. Temizoda ile ilgili eğitim ve yetkinliğini Belçika kökenli CMI firmasında kazandı. Türkiye ofisinde yabancı eğitmenler eşliğinde 3 ay süren eğitimler sayesinde Temizoda ve Hastane Hijyenik Alanlarının Validasyonu konusunda deneyimler kazandı. Bu bilgi birikimi ile AVS Validasyon firmasında 4 yıl Teknik Müdür ve Kalite Müdürü olarak görev aldı. Firmanın ilk akreditasyon denetimi de dahil olmak üzere 3 yıl boyunca denetimlerden başarı ile geçmesini sağladı. AVS Validasyon Türkiye’deki tek kişilik Muayene Kuruluşu olarak bir ilke imza atmıştır. Daha sonra Oasis Medikal’de çalışmaya başlayarak Hidrofilik Üriner Kateter üretimi yapan firmada üretim tecrübesi kazandı. Laboratuvar testleri, sterilizasyon süreçleri ve tüm validasyon çalışmalarından sorumlu oldu. Tıbbi Cihaz Üreticilerine hizmet vermek üzere 2014 yılında kurulan AYA Validasyon’un kurucu ortakları arasında yer aldı ve Genel Müdürü olarak meslek hayatına burada devam etti. AYA’daki son senesinde Teknik Müdürlük pozisyonunu da yürüttü. 2021 yılında kendi firmasını kurarak AYA’dan ayrıldı ve halen Conswell® firmasının kurucusu olarak Danışmanlık ve Eğitmenlik hizmetlerine devam ediyor. Sterilizasyon Validasyonu, Paketleme & Stabilite Validasyonu, Ekipman Validasyonları, Temizoda Validasyonu, Laboratuvar Analizleri uzmanlık alanlarından bazılarıdır. Alper SARI, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Country
TR
References
Kuğulu Medical Center
02/2015
-
10/2007
Nutricia Enteral Nutrition
10/2007
-
01/2009
CMI-TURK Biotechnology
01/2009
-
10/2009
AVS Validation
10/2009
-
10/2013
Oasis Medical
10/2013
-
11/2014
AYA Validation
11/2014
-
04/2021
Conswell Consultancy
05/2021
-
Currently
Trainings
Cleanroom Validation Training
CMI-TURK
05/2009
ISO 15189 QMS Training
SWEDAC
06/2009
Modul A, B Auditor Training
TÜRKAK
03/2010
ISO 17020 QMS Training
TÜRKAK
03/2013
ISO 11137 Training
Sterichem
10/2013
ISO 11135 Training
Sterichem
10/2013
Bioburden and Sterility Test Training
Saniter
03/2014
ISO 17025 KYS, Measurement Uncertainty, Method Validation Training
Swiss Consultant
03/2014
ISO 14644-1, ISO 14644-2 & ISO 14644-3 Training
Lighthouse
03/2015
FDA Training
Cardiomed
06/2015
Cleanroom Design Training
Lighthouse
03/2016
Clinical Evaluation Training
Medcer
03/2017
Cleanroom Management, Personel & Cleaning Training
Cleanroom Tech. Society
05/2017
TS EN ISO 17021 Auditor Training
TÜRKAK
05/2017
IEST-RP-CC034.4 HEPA Filter Leak Test Training
Lighthouse
07/2017
IEST-RP-CC006.3 Testing Cleanrooms Training
Lighthouse
07/2017
EN ISO 19011 Internal Audit Training
Medcer
03/2018
EN ISO 13485 QMS Training
Medcer
03/2018
ISO 14971 Risk Management Training
Medcer
06/2021
MDR Transition Training
Medcer
07/2021
Apps
Mechsoft
MadgeTech