Sibel Can,Food Engineer

Sibel Can
Food Engineer
6-10 years experience.
Resume
I graduated from Food Engineering in 2014. I started to work as a responsible manager in the mass consumption sector in September 2014 and continued in this sector until December 2015. As of December 2015, I switched to the dairy sector. At the beginning, I worked in the production department, and at the same time, I worked in coordination in the raw milk laboratory. I started to work in a company that started production in 2018 and produces on different product types in the dairy sector. Here, firstly, some Arab countries produced their own cheese varieties, then spreadable cheeses and then local and melting type products. I worked here as a quality manager. I started the newly established company with the business registration certificate and took charge as a quality manager in obtaining certificates such as BRC Certificate, Organic Certificate, EU Approval for milk and dairy products, and China approval. In addition, during this process, I led the inspections of 4 big chain markets and domestic and foreign customer inspections. In October 2019, I worked as a project industry consultant in the TÜBİTAK project, which was carried out jointly with Kırklareli University. 2014 yılı Gıda Mühendisliği mezunuyum. 2014 yılı eylül ayında toplu tüketim sektöründe sorumlu yönetici olarak işe başlayıp 2015 yılı aralık ayına kadar bu sektörde devam ettim. 2015 yılı aralık ayı itibarıyla süt sektörüne geçiş yaptım. Başlangıçta üretim bölümünde çalıştığım işyerinde aynı zamanda koordineli olarakta çiğ süt laboratuvarında görev aldım. 2018 yılında yeni üretime başlamış olan, süt sektöründe farklı ürün çeşitleri üzerinde üretim yapan bir firmada işe başladım. Burada öncelikle bazı arap ülkelerine kendi peynir çeşitlerinde, daha sonra ise sürülebilir peynirlerde ve devamında yöresel ve eritme tipi ürünlerde üretim yapılmıştır. Burada kalite sorumlusu olarak görev aldım. Yeni kurulumu yapılan firmaya işletme kayıt belgesi ile başlayıp, BRC Belgesi, Organik Sertifikası, Süt ve süt ürünlerinde AB Onayı, Çin onayı gibi sertifikaların alınmasında kalite yöneticisi olarak görev aldım. Ayrıca bu süreçte 4 büyük zincir market denetimleri ile yerli yabancı müşteri denetimlerine de liderlik ettim. 2019 yılı ekim ayında Kırklareli üniversitesi ile ortak gerçekleştirilen tübitak projesinde proje sanayi danışmanı olarak görev aldım.
Country
TR
References
Credit Dormitories Institution Dining Hall Management
09/2014
-
12/2015
Özyıkılmaz Dairy Products
12/2015
-
09/2017
Tubitak-Kirklareli Unv. (Fruity determination of organoleptic, physicochemical and microbiological quality of labneh cheese
11/2019
-
01/2020
Aslanağa Farm Dairy Products
07/2018
-
07/2021
Trainings
Internal Auditor Training
Sürekder
01/2016
ISO 9001:2015 Training
Sürekder
01/2016
Integrated Management Systems Training
Sürekder
01/2016
Energy Management System Training
Sürekder
01/2016
Information Security System Training
Sürekder
01/2016
Risk Management Training
Sürekder
01/2016
Strategic Management Training
Sürekder
01/2016
Food Safety Management System Training
Sürekder
01/2016
Environmental Management System Training
Sürekder
01/2016
Occupational Health and Safety Training
Sürekder
01/2016
Quality Management Systems Training
Sürekder
01/2016